Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών

Αύξηση κατά 3,46% από 01.01.2024 σε ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρίθμ. Απόφαση Δ.15/Δ’/3201 (ΦΕΚ Β΄410/22-1-2024) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται κατά 3,46%:

  • το ανώτατο όριο αποδοχών πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (πλαφόν).
  • τα ποσά εισφορών όλων των ασφαλιστικών κατηγοριών για αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ.

Η συγκεκριμένη αύξηση είναι αποτέλεσμα του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2023, η οποία σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ είναι 3,46%.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση την Υπουργείου έχουμε τις παρακάτω αναπροσαρμογές: 

  1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) διαμορφώνεται στα 7.373,53€.
  2. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:
pinakas2
  1. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) διαμορφώνονται ως εξής:
pinakas3
  1. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) διαμορφώνονται ως εξής:
pinakas4
  1. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών διαμορφώνονται ως εξής:
pinakas5
  1. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:
pinakas6

Document

ΦΕΚ Β΄41022-1-2024