Φορολογικός Νόμος N.4646/2019 - Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις

Ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ) καθώς και σε πολλούς άλλους νόμους. Διαβάστε αναλυτικά τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Τα εξειδικευμένα στελέχη του Φορολογικού τμήματος της Mazars είναι στη διάθεσή σας για κάθε περίπτωση, σχετική με το νέο φορολογικό νόμο.

Διαβάστε τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις

Document

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4646-2019